Vzali jste si hypotéku a překvapil Vás údaj v katastru nemovitostí?

Nedávno mě navštívil mírně rozladěný klient hypoteční banky, kterému jsme zprostředkovali úvěr. Důvodem byla forma zápisu zástavního práva pro hypoteční banku na jeho listu vlastnictví. Dotyčný člověk si totiž půjčil rovný 1.000.000 kč. Jeho překvapení po zavkladování zástavního práva bylo asi velké, když v oddíle C „ Omezení vlastnického práva“ na listu vlastnictví našel následující údaje: „ Zástavní právo smluvní, dluh ze smlouvy o úvěru ve výši 1.000.000 kč a dluh ve výši 100.000 kč“.

Jak je možné, že se zaznamenaly dva úvěry v celkové výši 1.100.000 kč, když si klient prokazatelně vzal jen jeden úvěr a půjčil pouze 1.000.000 kč? 

Odpověď je jednoduchá a nejedná se o žádnou chybu. Podle mého názoru jde pouze o nedostatečný tok informací ze strany hypoteční banky směrem ke klientovi. V souladu s novým zněním občanského zákoníku ( od 1.1.2014 ) můžou banky do listu vlastnictví uvádět nejen skutečnou výši sjednaného úvěru ( v našem případě 1.000.000 kč ), ale i případný sankční poplatek spojený s vynuceným předčasným splacením úvěru ( v našem případě tedy 100.000 kč ).

Kdy může nastat povinnost okamžité splatnosti celého úvěru včetně uvedeného sankčního poplatku? Například , když se zjistí, že klient při sjednání úvěru podváděl a uvedl nepravdivé údaje nebo dokonce zfalšoval nějaký dokument. Nejčastějším důvodem je ale špatná platební morálka klienta při splácení úvěru. Stačí nezaplatit několik měsíčních splátek a nereagovat na upomínky banky.

Pokud tedy budete svůj úvěr řádně splácet, nemusíte mít ze záznamu v listu vlastnictví žádný strach a žádná sankční pokuta se Vás nikdy týkat nebude. Je ale pravdou, že by stačilo tuto informaci zakomponovat do úvěrové smlouvy a klient by nezažíval infarktové situace po nahlédnutí na záznamy z katastru nemovitostí. Banky tak ale prozatím nečiní.

01.05.2014 Krupa Březák s.r.o.