CO (NE)MŮŽEME OČEKÁVAT OD INVESTOVÁNÍ?

V dnešní době souběhu různých krizových událostí se může zdát, že investování je nesnadnou a možná i zbytečnou finanční disciplínou. Vždyť všechno padá. Z novinových titulků se dozvídáme, že se nic nevyplatí. Akcie, dluhopisy a kryptoměny zažívají od počátku roku 2022 menší či větší sestup. Zlato v dolarech také mírně ztratilo (v české koruně je ale v plusu). Hotovost je decimována nebývalou inflací. Investiční nemovitosti jsou předražené.

Smyslem investování není rychle zbohatnout. To lze zkoušet v sázkových kancelářích. Hazard a spekulace ale nemají s opravdovým investováním nic společného. Pokus o investování jako východisko z osobní finanční nouze také nevede k úspěchu, spíše naopak.

Pravým smyslem investování je udržitelné rozmnožování majetku, jehož původ spočívá v lidské práci. Jinak řečeno, investováním nezbohatneme, ale ochráníme a udržíme reálnou hodnotu svého majetku, který jsme nashromáždili z odměn za vykonávání své profese.

Je také užitečné vyhodnotit a dát si do kontextu co se děje a proč se to děje. Co je největším ohrožením našeho majetku. Pandemie Covidu a válka na Ukrajině jsou jistě velmi destabilizující. Podle našeho názoru je ale největším ohrožením mnohem starší a strukturální problém a tím je ekonomika založená na zvyšujícím se dluhu (osobním i státním) a neustálým „tištěním“ nových peněz, které nejsou podloženy žádnou hodnotou. Ani zvýšenou produktivitou, ani zlatem nebo stříbrem. V historii se každý podobný ekonomický systém časem zhroutil a byl nahrazen jiným, který hledal nové a pevné hodnoty.

Nevíme, kdy a v jaké míře bude stávající systém nahrazen či upraven. Jisté je, že existují hodnoty, které jsou uznávány napříč celými lidskými dějinami. Patří k nim zlato a stříbro jako peněžní prostředek a vlastnictví pozemků a nemovitostí jako zdroj obživy či pronájmu. To jsou ta historicky ověřená aktiva.

Mezi moderní aktiva patří především akcie, dluhopisy a kryptoměny. A znovu je dobré zopakovat, že nejlepším aktivem (zdrojem příjmů) bývá vlastní úspěšný byznys.

Správným mixem moderních a historických aktiv, který odpovídá osobnosti a preferencím investora, získáme ochranu svého majetku jak pro dobré, tak pro ty horší časy.

10.10.2022 Krupa Březák s.r.o.