3 poučení z řecké krize týkající se i vaší peněženky

Celý svět sleduje s napětím aktuální dění okolo řecké dluhové krize. Obrázky dlouhých řad u bankomatů, plačících a zoufalých lidí , čekajících na výběr finančního minima k přežití dalšího dne. To se musí vrýt do paměti každému. Nikdo by s Řeky v tuto chvíli neměnil, ale víc než soucitu se jim těžko dostane. I když zodpovědnost za vzniklou situaci neleží jen na řeckých bedrech, pomoci si budou muset hlavně sami. A bude to hodně bolestivé a neobejde se to bez propadu životní úrovně občanů, často až k hranici chudoby.

Mohlo by se něco podobného stát i v našich českých končinách?

A pokud ano, může se řadový občan takové katastrofě bránit?

Těžko lze z pozice občana ovlivnit dlouhodobě chybné ekonomické rozhodování elit. Často problémy a nedostatky vyplynou napovrch příliš pozdě, až už není čas na nápravu. Obyčejný člověk je pak vtažen do víru dění bez možnosti cokoliv podniknout na svou obranu.

Chcete-li  minimalizovat pravděpodobnost, že se něco podobného může přihodit i Vám, vyplatí se dodržovat několik základních pravidel finančního chování:

1. NEDRŽTE VEŠKEROU FINANČNÍ HOTOVOST NA ÚČTECH V BANCE

V případě krizové situace se omezí možnost přístupu k penězům a hrozí i úplné „znárodnění“ Vašich financí ve prospěch „vyššího“ zájmu. Na účtech v bankách držte jen finanční rezervu k pokrytí tří až šesti pravidelných měsíčních výdajů.

2. ZŘIĎTE SI ALESPOŇ JEDEN ZAHRANIČNÍ BANKOVNÍ ÚČET

V krizových situacích může tento účet v politicky a ekonomicky stabilních regionech ( USA, Lucembursko ) znamenat zdroj pro potřebnou finanční hotovost, která tak leží mimo dosah lačné domácí státní finanční správy.  Kdykoliv  můžete na tento účet převést peníze utržené z prodeje svého zahraničního majetku a financovat z nich svou domácí spotřebu i v dobách, kdy je domácí bankovní systém omezen nebo zcela zkolaboval.

3. TRVALE PŘEMĚŇUJTE SVÉ VOLNÉ PENÍZE NA MAJETEK

Zatímco peníze držené v bankovních produktech mohou kdykoliv zásahem zvenčí  ztratit na své hodnotě nebo je k nim znemožněn přístup, vlastněný majetek takto jednoduše znehodnotit nelze. Přitáhnout kohoutky pro výběry z bank lze jedním nařízením a vlastní provedení je otázkou okamžiku.

Pokud jste ale spoluvlastníky firem a nemovitostí po celém světě ( ať už formou vlastnictví akcií, podílových jednotek ve fondech nebo konkrétních nemovitostí ) , je Váš majetek ochráněn před přímým zásahem vládních pravomocí a nařízení.

Přeměna volných finančních prostředků na majetek umožňuje dlouhodobě porážet inflaci, podílet se na světovém růstu ekonomiky a navíc funguje jako skutečná ochrana vybudovaného rodinného kapitálu.

Myslete na svou budoucnost, budujte bezpečně svůj majetek, předcházejte zdánlivě nemožnému a obraťte se na své profesionální poradce s žádostí o zřízení zahraničního bankovního účtu spojeného s možností investovat volné prostředky.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

28.6.2015 Krupa Březák s.r.o.